Grundkurs Entreprenadjuridik

Pedagogiskt upplägg

 • Utbildningen vänder sig till dig och som vill få en grundläggande förståelse för entreprenadjuridik och de standardavtal som oftast tillämpas. Vi varvar teori med praktiska exempel och fall och frågor från verkligheten ​

Innehåll

 • Avtalsbildning​

 • Upphandlingsformer​

 • Standardavtalen  och entreprenadkontrakts omfattning​

 • Entreprenadens utförande ​

 • ÄTA-arbeten ​

 • Organisation​

 • Tider och hinder​

 • Ansvar och felavhjälpande​

 • Ersättningsformer, ekonomi och säkerheter​

 • Besiktning ​

 • Hävning och tvistelösning​

För vem

 • Utbildningen lämpar sig för alla som vill få en grundläggande förståelse för entreprenadjuridik och standardavtalen AB 04 och ABT 06, eller för de som vill fräscha upp sina entreprenadrättskunskaper.​

Utbildningsmaterial

 • Bildmaterial och frågeunderlag distribueras i samband med utbildningen​

Praktisk information

 • Utbildningen kan anpassas för just din grupp eller företag. Ta kontakt så diskuterar vi mer än gärna ett upplägg. ​

Förkunskaper

 • Inga krav på förkunskaper​

Online eller fysisk utbildning?

 • Utbildningen erbjuds både online och fysisk. Notera vilken form respektive datum är när du väljer tillfälle.​

Pris

 • 6 900 kr ex moms / person