Ekonomistyrning för byggare

Pedagogiskt upplägg

 • Det här är utbildningen för dig som jobbar inom bygg antingen i projekt eller som chef/i central administration och som vill gå en grundläggande förståelse för ekonomistyrning ​

 • Du får en grundläggande förståelse för sambandet mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflöde vilket ger dig en god grund att stå på​

 • Efter kursen kommer du som deltagare att mer aktivt bidra i diskussioner kring verksamhetens ekonomi, ekonomistyrning i projekt samt ställa relevanta frågor rörande ekonomi kopplat till just er verksamhet​

 • Kursen hålls över två halvdagar​

Innehåll

 • Resultat- och balansräkning, kassaflöde samt och grundläggande nyckeltal.​

 • Grunderna i successiv vinstavräkning samt hur avräkningsmetodiken står sig i förhållande till kassaflödet​

 • Case-övning, vi följer en mellanstor entreprenadverksamhet verksamhet under ett år med ett antal olika scenarier​

 • Inblick i olika affärsmodeller och projekttyper samt hur detta påverkar behovet av ekonomisk uppföljning​

 • Kapitalbrist, insolvens och konkurs – hur ser vi problemet i förväg och vad kan hända? Hur kan en verksamhet förlora pengar samtidigt som resultatet är positivt månad ut och månad in?​

För vem

 • Arbetsledare, entreprenadingenjörer, platschefer, avdelningschefer mm​

Utbildningsmaterial

 • Bildmaterial distribueras i samband med utbildningen​

Praktisk information

 • Utbildningen kan anpassas för just din grupp eller företag. Ta kontakt så diskuterar vi mer än gärna ett upplägg. ​

Förkunskaper

 • Inga krav på förkunskaper​

Online eller fysisk utbildning?

 • Utbildningen erbjuds både online och fysisk. Notera vilken form respektive datum är när du väljer tillfälle.​

Pris

 • 7 900 kr ex moms / person