Helhetsåtagande som princip

Vår erfarenhet är att många kunder varken har tid eller erfarenhet av projektledning, projektering, upphandling och genomförande av byggprojekt. Likaså är känslan och kunskapen för vilka entreprenörer som fungerar bra lokalt en färskvara som kräver att man ständigt är aktiv på marknaden. 

Våra projektledare arbetar med helhetsåtaganden där de hjälper er som kund från start till mål med byggprojekt. I en ideal värld är vi med från när projektidén skapas, genom projektering, genomförande och garantitid, med allt vad det innebär. 

Ta kontakt så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar!

Konsultation

Bolid är vana vid att hjälpa fastighetsägare i allt från KA-frågor och besiktningar till helhetsgrepp i projekt och fastighetsbestånd. 

Ta kontakt så ser vi hur vi på bästa sätt kan hjälpa er!

Underhållsplaner

Bolid jobbar ofta med underhållsplaner och kan leverera dessa till fast pris både vad gäller översyn av befintlig plan och nyframtagande från grunden. 

Vi ser också till att koppla på projektögonen på underhållsplanen för att se till att hitta lämpliga kombinationer av åtgärder som hjälper er som fastighetsägare att hålla nere kostnaderna. 

Ta kontakt med någon av våra regionchefer för att veta mer!

Projekt

Bolid har helhetsåtagandet som princip och levererar projekt som totalentreprenör. Bland annat jobbar vi med:

  • Garagerenoveringar

  • Gårdsrenoveringar

  • Solcellsinstallationer och takbyten

  • Trapphusrenoveringar

  • Förtätning

  • Fasadrenoveringar och tilläggsisoleringar

  • Fönsterbyten

  • Markarbeten

Ta kontakt med någon av våra regionchefer för att diskutera era projektbehov närmare!